Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

เทรนด์ตลาดอาหารเสริม ปี 2021 เรื่องน่ารู้ที่บริษัทรับผลิตอาหารเสริมต้องอัปเดต

กระแสความนิยมของสินค้าอุปโภคบริโภคที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามค่านิยมในช่วงเวลานั้น ๆ สิ่งเร้าจากปัจจัยภายนอกส่งผลต่อทิศทางตลาดผู้บริโภคที่บริษัทรับผลิตอาหารเสริมและสร้างแบรนด์เครื่องสำอางต้องหมั่นอัปเดตและตามให้ทัน เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในช่วงปี 2015 – 2030 คาดการณ์ว่าตลาดอาหารเสริมในประเทศไทยจะได้เติบโตไปในทิศทางดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2020 นี้ ยิ่งทำให้การบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

เทรนด์ตลาดอาหารเสริมเทรนด์ตลาดอาหารเสริม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจอาหารเสริม ปี 2020

ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดำเนินไปอย่างก้าวกระโดด การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ทรงพลัง อีกทั้งสื่อโซเชียลและการทำการตลาดออนไลน์ก็ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไม่น้อยเลยทีเดียว ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ เป็นอีกกระแสความนิยมที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโรงงานผลิตอาหารเสริม รวมทั้งโรงงานผลิตครีมต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงวางแผนธุรกิจให้ตอบรับกระแสความนิยมได้อย่างทันเหตุการณ์ ไม่ตกยุค

ทิศทางและแนวโน้มการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แนวโน้มในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความเป็นไปได้ที่จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7% – 10% ต่อปี โดยมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับการตลาดออนไลน์เป็นสาเหตุหลัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ (TMB Analytics) เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้และการแข่งขันภายในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย พบว่า 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงถึง 10% ต่อปี โดยอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยสูงถึง 40% – 50% ต่อรายได้  คิดเป็นมูลค่ารวมของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ารวมนี้คำนวณจากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยกว่า 6,300 ราย

จากข้อมูลที่กล่าวมาพอจะสรุปคร่าว ๆ ได้ว่าเทรนด์ตลาดอาหารเสริม ปี 2020 ที่บริษัทรับผลิตอาหารเสริมควรรู้ เพื่อใช้กำหนดทิศทาง และวางแผนการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าในกลุ่มเจ้าของธุรกิจเสริมอาหาร ควรมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการพัฒนาสูตรที่ใช้สารสกัดหรือวัตถุดิบที่ทันสมัยเข้ากับกระแสความนิยมในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ เรียกยอดขายให้ปังกว่าเดิม รวมถึงเน้นการตลาดในรูปแบบออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด พัฒนาระบบตัวแทนจำหน่ายให้มีศักยภาพสามารถเพิ่มยอดขายได้แบบทวีคูณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ Medika Labs Co., Ltd. โรงงานผลิตอาหารเสริมที่เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายที่พร้อมให้บริการคุณแบบครบวงจร เพราะการสร้าง
แบรนด์ให้ปัง คือ ความท้าทายและเป็นงานที่เราภูมิใจ สนใจติดต่อขอรับคำปรึกษาได้เลยทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ
สนใจสร้างแบรนด์ ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย !!

ติดต่อสอบถามเราได้เลย ที่

📱: 083-5662892 | 082-4622289 | 02-6863469
🖥 : https://medikanutritional.com
Facebook : https://www.facebook.com/medikalabs
Line OA : คลิก > https://lin.ee/21n2Eoo