Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

ขั้นตอนการผลิต
อาหารเสริม OEM

1. พูดคุยรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

1. พูดคุยรายละเอียด
   สินค้าที่ต้องการ

เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสูตรอาหารเสริม

2. ข้อตกลงและระยะเวลา

ในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่

6,000 ฿

ค่าใช้จ่ายในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่
R&D คิดค้นสูตรเฉพาะแบรนด์ ตาม “Brand Concept”
ที่ได้รับ 6,000 บาท/สูตร (ลูกค้าจะได้รับ Refund
6,000 บาทเมื่อสั่งผลิตออเดอร์สูตรนี้)

ค่าใช้จ่ายในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ R&D คิดค้นสูตรเฉพาะแบรนด์ ตาม “Brand Concept” ที่ได้รับ 6,000 บาท/สูตร (ลูกค้าจะได้รับ Refund 6,000 บาทเมื่อสั่งผลิตออเดอร์สูตรนี้)

ชำระเงินมัดจำ

สั่งผลิตขั้นต่ำ 15,000 เม็ด หรือ 15,000 ซอง ต่อสูตร
(ขึ้นอยู่กับสูตรผลิตภัณฑ์ และ Promotion)

7-14 Days

ใช้เวลา 7-14 วันทำการ ในการคิดค้นและพัฒนาสูตร
จนพร้อมจัดเตรียมตัวอย่างทดลองให้กับลูกค้า

ส่งมอบตัวอย่าง

ส่งมอบตัวอย่าง ให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้สูตร
ตรงตามความต้องการ โดยจะมีใบข้อมูลผลิตภัณฑ์โดย
ละเอียดส่งมาให้ลูกค้าพร้อมตัวอย่าง/ส่งไฟล์ทางอีเมล

กรอกใบประเมิน

ลูกค้าแจ้งกลับความพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ
หรือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์
และส่งมอบให้ฝ่ายขายดำเนินการต่อไป

ปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง

สั่งแก้ไขปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากเป็นการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์หรือสูตร

3. ยืนยันสูตรก่อนยื่น อย.

หลังจากได้รับใบเสนอราคาและตกลงการผลิตแล้ว ลูกค้าต้องทำการ
ยืนยันสูตรที่ต้องการผลิตทางบริษัทจึงจะดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนอย.

หลังจากได้รับใบเสนอราคาและตกลงการผลิตแล้ว ลูกค้าต้องทำการ ยืนยันสูตรที่ต้องการผลิตทางบริษัทจึงจะดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนอย.

4. งบประมาณที่ต้องเตรียม

ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับประเภท
และสูตรและเรทการผลิตที่เลือกอีกครั้ง

ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
ราคาขึ้นอยู่กับประเภท และสูตร
และเรทการผลิตที่เลือกอีกครั้ง

5. เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

โดยกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอนดำเนินการ
เช่นเดียวกันกับสูตรมาตรฐาน Medika Labs

โดยกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นตอนดำเนินการ เช่นเดียวกันกับ
สูตรมาตรฐาน Medika Labs

ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

1. ระยะเวลาผลิตสินค้า

ระยะเวลาผลิต 30 วันทำการ ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนการผลิตในรูปแบบนี้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว

ระยะเวลาพัฒนาสูตร 14 วันทำการ สำหรับสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่

** เวลาประมาณการข้างต้น นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์ครบทุกรายการแล้ว
หมายเหตุ การปรับแก้ไขสูตรหลังส่งตัวอย่าง ถือเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่

หากลูกค้าเป็นผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้กับโรงงาน มีเงื่อนไขดังนี้

** หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น

หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ระยะเวลาจดแจ้ง

15 – 45 วันทำการ สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนอย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

14 วันทำการ สำหรับการขอใบ Certificate of Free Sale หรือ เอกสาร Support ที่ทางโรงงงานออกให้

15 – 45 วันทำการ
สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนอย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

14 วันทำการ
สำหรับการขอใบ Certificate of Free Sale หรือ เอกสาร Support ที่ทางโรงงงานออกให้

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

3. ระยะเวลาสำหรับการออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์

7 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ และภาพสินค้า

14 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบแคตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา

ระยะเวลางานพิมพ์ งานพิมพ์ ใช้เวลา 14 – 30 วันทำการ

** หมายเหตุ
• ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง
เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น
• หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการ

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

คำถามที่พบบ่อย

ตอบ : บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 093-5961499, @Line MedikaLabs.oem หรือที่ หน้าเว็บไซต์หลัก Medika Labs

ตอบ : ถามความประสงค์ถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอยากได้ ให้คำแนะนำในเรื่องสูตร ส่วนผสม และงบประมาณ คร่าวๆ ถึงค่าใช้จ่ายต้นทุน วัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้มีการพัฒนาสูตร

ตอบ : โรงงานของเรารับผลิตเครื่องดื่ม ดังนี้
เครื่องดื่มสุขภาพ (Functional Drink)
วิตามินวอเตอร์ (vitamin water)
เครื่องดื่มความงาม (beauty-beverage)
เครื่องดื่มโปรตีน (Proteins beverage)
เครื่องดื่มสมุนไพร (Herb drink)
เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy drink)
เครื่องดื่มสำหรับกีฬา (sport drink)

ตอบ : ค่าวิจัยและพัฒนาสูตร ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท/สูตร
หมายเหตุ *ค่าพัฒนาสูตรจะถูกนำมาเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าเมื่อสั่งผลิตแบรนด์สินค้าสูตรนี้**

ตอบ : มีสูตรการผลิตแบบ ODM ที่ใช้สูตรมาตรฐานของโรงงานผลิตเครื่องดื่ม Medika Labs ลูกค้าสามารถเลือกสูตรที่ถูกใจมาใช้ในการผลิตสินค้าได้เลย

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM
ติดต่อเรา ปรึกษาการสร้างแบรนด์ฟรี

เราพร้อมจะดูแลแบรนด์ของคุณอย่างผู้เชี่ยวชาญ ครบ จบ ทุกความต้องการ ด้วยการตลาด Offline และ Online สู่ “ความสำเร็จ” ให้กับธุรกิจของคุณ

FAQ

ตอบ : สั่งผลิตเครื่องดื่ม ขั้นต่ำ 2,0000 ลิตร

ตอบ : บริการจดทะเบียนอย. 15,000 บาท

ตอบ : 1. ระยะเวลาผลิตสินค้า
ระยะเวลาผลิต 30 วันทำการ
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนการผลิตในรูปแบบนี้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว
ระยะเวลาพัฒนาสูตร 7-14 วันทำการ สำหรับสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่

** เวลาประมาณการข้างต้น นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์ครบทุกรายการแล้ว
หมายเหตุ การปรับแก้ไขสูตรหลังส่งตัวอย่าง ถือเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่
ระยะเวลาจดแจ้ง
30 – 45 วันทำการ สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนอย. ในสูตรขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM
14 วันทำการ สำหรับการขอใบ Certificate of Free Sale
ระยะเวลาสำหรับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
7 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ และภาพสินค้า
14 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบแคตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา

ตอบ: มีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำการตลาด ช่วยหาพรีเซนเตอร์ Influencer เข้ามาเพื่อช่วยในการโปรโมทแบรนด์สินค้า

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

Medika Labs Co., Ltd.

ยินดีให้บริการ พร้อมให้การสนับสนุน และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตสกินแคร์ ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นอันดับหนึ่ง

อ่านต่อความรู้ ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางอีกรูปแบบ โดยการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรใหม่
ภายใต้สูตรของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านต่อที่ >> ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

อ่านต่อความรู้ ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางอีกรูปแบบ
โดยการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรใหม่
ภายใต้สูตรของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านต่อที่
>> ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM