Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

PRIVATE LABEL BEVERAGE OEM

beverage oem

Drink Manufacturing Process for Commercial Scale

Beverage Oem in Thailand ขั้นตอนการสั่งผลิตงานเครื่องดื่ม ผลิตสินค้าจริงโดยมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ให้บริการ one-stop service OEM โดยดูแลให้ตั้งแต่การพัฒนาสูตรการผลิต การศึกษาอายุการเก็บสินค้า
ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และการขออนุญาติการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรพร้อมด้วยห้องแลปและ ระบบคุณภาพ ที่ได้ มาตรฐานสากล และบริการ ครบวงจร
สำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รองรับการผลิตและ หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ได้การรองรับ มาตรฐาน ระบบต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและ สากล ทั้ง GHP HACCP BRC HALAL และองค์การอาหารและยา (อย)

Beverage Oem in Thailand ขั้นตอนการสั่งผลิตงานเครื่องดื่ม ผลิตสินค้าจริงโดยมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ให้บริการ one-stop service OEM โดยดูแลให้ตั้งแต่การพัฒนาสูตรการผลิต การศึกษาอายุการเก็บสินค้า ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และการขออนุญาติการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรพร้อมด้วยห้องแลปและ ระบบคุณภาพ ที่ได้ มาตรฐานสากล และบริการ ครบวงจร สำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รองรับการผลิตและ หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ได้การรองรับ มาตรฐาน ระบบต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ สากล ทั้ง GHP HACCP BRC HALAL และองค์การอาหารและยา (อย)

Beverage Oem in Thailand
ขั้นตอนการสั่งผลิตงานเครื่องดื่ม

1. Product Tasting Prototype: พูดคุยความต้องการคอนเซ็ปต์สินค้าเช่น สูตร, สรรพคุณ, ระดับราคาวัตถุดิบ, สารให้ความหวาน (หรือสารทดแทนความหวาน) แบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ และราคาต้นทุนต่อขวดที่ต้องการ พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการ และความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์กับทางทีม R&D และ ชำระค่าวิจัยและพัฒนาสูตร

1.1 เพื่อเริ่มคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตร
พัฒนาสินค้าตัวอย่างจนเป็นสูตรเฉพาะของลูกค้า
ค่าดำเนินการ เริ่มต้น 35,000 บาท สามารถปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง ในเรื่องความเข้มข้นของความหวานและกลิ่น โดยไม่ปรับส่วนผสมหรือสูตรหรือเปลี่ยนรสชาติไปจากเดิมที่ตกลงไว้ โดยจะได้รับตัวอย่าง จำนวน 3-5 ขวด

1.2 การสั่งผลิตเครื่องดื่ม เริ่มต้น 15,000 ขวด/sku หรือ สำหรับเครื่องดื่มบางประเภทหรือบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ เริ่มต้น 100,000 ขวดขึ้นไป **โดยเจ้าหน้าที่ขอประเมินจากรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งไว้อีกครั้ง

2. Lab scale ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสูตร โดยทีม R&D พัฒนาสูตรและทดลองหากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในระดับห้องแล็บ ใช้ระยะเวลา 30 วัน ขึ้น Trial สินค้าตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น และสี

3. Confirmation ยืนยันสูตรเพื่อจัดทำใบเสนอราคา ลูกค้ายืนยันสั่งผลิตและชำระมัดจำเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3.1 ราคาค่าการผลิตต่อขวด ประมาณการคิดเป็นสัดส่วน 30-50% ของราคาที่จะวางขายปลีกต่อขวดโดยจะเริ่มเสนอราคาหลังยืนยันการพัฒนาสินค้าแล้ว และระบุบรรจุภัณฑ์ทุกรายการครบถ้วน รวมทั้งเลือกเอกสารและมาตรฐานที่ต้องการขอ พร้อมแจ้งสถานที่ส่งมอบสินค้าเพื่อประเมินราคา

ทางบริษัทฯ จะจัดหาขวดบรรจุภัณฑ์ให้เท่านั้น พร้อมสั่งพิมพ์ฉลาก ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งบริการออกแบบดีไซน์แบรนด์ครบวงจร

4. Upscale โรงงานจะทำการดลองผลิตจริงในสายการผลิต เพื่อปรับแต่งให้ได้กระบวนการผลิตและกำหนดระบบคุณภาพที่เหมาะสม

5. FDA Registration จัดเตรียมเอกสาร การยื่นเอกสาร ขอจดทะเบียน อย. เครื่องหมายฮาลาล และ เอกสารวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการต่างๆ ใช้ระยะเวลา 30-90 วัน 

ยื่นขอเลขอย. (15,000 บาท) ฮาลาล (20,000 บาท) ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตรและยื่นของดเว้นภาษี สินค้าบางประเภท (15,000 บาท)

6. Packaging/Labeling การสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยจำนวนสั่งพิมพ์และระยะเวลาขึ้นอยู่กับรูปแบบของงาน หลังจากยืนยันแบบแล้ว ใช้เวลา 30-60 วันทำการ

7. Production/Delivery เข้าสู่กระบวนการผลิต ระยะเวลาตามคิวการผลิต ตรวจสอบคุณภาพจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

บรรจุภัณฑ์ และปริมาตรสุทธิ สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์

ขวดแก้ว มี 2 ขนาด คือ 70ml,  150ml , 250ml, 300ml

ขวดพลาสติก PET ขวดPP, PE, ขวด Hot fill

มี 6 ขนาด คือ ขนาด 150ml, 220 ml, 250 ml, 320 ml, 350 ml และ 500 ml

เหมาะสำหรับบรรจุเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร วิตามินวอเตอร์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้

Aluminium can มี 6 ขนาด คือกระป๋องขนาดรูปทรงเตี้ยและทรงสูงคือ 500 ml, 325 ml, 330 ml, 245 ml, 250 ml, 200ml

สำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดก๊าซ โซดา นม น้ำผลไม้ และ เครื่องดื่มชูกำลังโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 

ขวดแก้ว มี 2 ขนาด คือ 70ml,  150ml , 250ml, 300ml ขวดพลาสติก PET ขวดPP, PE,
ขวด Hot fill
มี 6 ขนาด คือ ขนาด 150ml, 220 ml, 250 ml, 320 ml, 350 ml และ 500 ml

เหมาะสำหรับบรรจุเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร วิตามินวอเตอร์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้

Aluminium can มี 6 ขนาด คือกระป๋องขนาดรูปทรงเตี้ยและทรงสูงคือ 500 ml, 325 ml, 330 ml, 245 ml, 250 ml, 200ml

สำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดก๊าซ โซดา นม น้ำผลไม้ และ เครื่องดื่มชูกำลังโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 

Beverage Oem in Thailand ขั้นตอนการสั่งผลิตงานเครื่องดื่ม
Beverage Oem in Thailand ขั้นตอนการสั่งผลิตงานเครื่องดื่ม

Beverage Oem in Thailand
เครื่องดื่มที่รับผลิต

ขั้นตอนการสั่งผลิตงาน
เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่รับผลิต

อ้างอิง

Sorenson and J. Bogue, “Consumer-oriented development of functional beverages,” Functional and Speciality Beverage Technology, pp. 421–450, 2009.
Guo, M. (2009) Functional foods: Principles and technology. Boca Raton, FL: CRC Press.
Harvard (2019) Sports drinks, The Nutrition Source. Available at: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sports-drinks/
(Accessed: November 24, 2022).

beverage oem

สนใจสร้างแบรนด์
ปรึกษาเราได้เลยวันนี้

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้
กับคุณ One Stop Service ครบทุกขั้นตอน

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ
One Stop Service ครบทุกขั้นตอน