Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์

Brand & Marketing Strategy

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ เรามีทีมคอยให้บริการเป็นที่ปรึกษาและร่วมพัฒนาแบรนด์ให้กับเจ้าของแบรนด์

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์
บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์
เมดิก้า แล็บส์ โรงงานผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Development ที่มากไปด้วยประสบการณ์มาอยู่กับเรา เพื่อคอยให้บริการเป็นที่ปรึกษาและร่วมพัฒนาแบรนด์ให้กับเจ้าของแบรนด์มือใหม่ โดยทีมงานของเราทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในสายธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่า 10 ปี มีผลงานที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากมาย รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดังระดับประเทศหลาย ๆ แบรนด์ จึงมั่นใจได้ว่า Business Development คืองานถนัดของเรา ด้วยความชำนาญในระดับเชี่ยวชาญ ทำให้เราคือมืออาชีพที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจของคุณทั้งระบบเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ สามารถยกระดับธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างแน่นอน

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์

ควบคู่บริการด้าน Business Development ไปพร้อมๆกัน ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เจ้าของแบรนด์ต้องให้ความสำคัญ เพื่อคว้าโอกาสในการก้าวสู้เส้นทางแห่งความสำเร็จมาครอง เพราะการทำธุรกิจนั้น การให้ความสำคัญกับปัจจัยเดียวไม่สามารถทำให้ความสำเร็จวิ่งเข้าหาคุณได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ถ่ายทอดเทคนิคในการบริหารจัดการทั้งระบบได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน การมีระบบที่ดี มีกลยุทธ์ที่ดี และมีทีมสนับสนุนที่ดี จะช่วยผลักดันให้คุณเป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังที่น่าเชื่อถือ มีผลิตภัณฑ์คุณภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์

Brand Building & Marketing Strategies
บริการวางกลยุทธ์แบรนด์

Brand Building & Marketing Strategies

บริการวางกลยุทธ์แบรนด์

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ Brand Concept & Brand Storytelling รวมถึงช่วยวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์และทำการตลาด

CREATIVE MARKETING SOLUTION

Brand Consulting

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์รอบด้านที่สามารถเจาะลึกได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการบริการดังนี้

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์รอบด้าน
ที่สามารถเจาะลึกได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการบริการดังนี้

Brand Strategy

การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนำแบรนด์ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยส่วนนี้ เป็นส่วนที่ต้องนำ Brand Positioning มาประยุกต์ใช้กับ Platform ต่างๆ และศึกษาทำความเข้าใจในแบรนด์ เพื่อสร้างBrand Personality และ Brand Promise ทั้งนี้ยังต้องวางแผน Creativeและ Tone of Voice ของแบรนด์ เพื่อทำภาพโฆษณาต่อไป

การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนำแบรนด์ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยส่วนนี้ เป็นส่วนที่ต้องนำ Brand Positioning มาประยุกต์ใช้กับ
Platform ต่างๆ และศึกษาทำความเข้าใจในแบรนด์ เพื่อสร้าง
Brand Personality และ Brand Promise ทั้งนี้ยังต้องวางแผน Creative
และ Tone of Voice ของแบรนด์ เพื่อทำภาพโฆษณาต่อไป

10 Step

Marketing Strategies

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ บริการหลักที่รับทำมีอะไรบ้าง ?

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ บริการหลักที่รับทำมีอะไรบ้าง ?

CONTENT

ONLINE ADS

DIGITAL MARKETING FULL SET

MARKETING

SEO

MARKETPLACE

SYSTEM DESIGN

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์

สนใจสร้างแบรนด์
ปรึกษาเราได้เลยวันนี้

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้
กับคุณ One Stop Service ครบทุกขั้นตอน

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจ
ให้กับคุณ One Stop Service ครบทุกขั้นตอน