Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

5 ปัจจัยสำคัญในการสร้างมาตรฐานแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่

การสร้างมาตรฐานแบรนด์

5 ปัจจัยสำคัญใน

การสร้างมาตรฐานแบรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่

ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับความนิยมมาก จะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดอยู่เรื่อยๆ และการเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบันก็ทำได้ไม่ยาก การสร้างมาตรฐานแบรนด์ เพราะมีโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร ตั้งแต่สูตรส่วนประกอบ การผลิต แพ็คเกจ การขึ้นทะเบียนอย. จนถึงการวางจำหน่ายสู่ท้องตลาด และใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงอีกด้วย แต่ถึงแม้จะดูว่าการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำได้ไม่ยาก การสร้างมาตรฐานแบรนด์ แต่การสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องเพิ่มความใส่ใจและพิจารณาปัจจัยต่างๆให้ถี่ถ้วน ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจกับมาตรฐานของสินค้ามากขึ้น การยื่นจดแจ้งเลขทะเบียนอย. เป็นขั้นตอนที่มีขั้นตอนและเอกสารในการดำเนินการค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง โดยทางอย.จะพิจารณาจากมาตรฐานของโรงงานผลิต, วิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ ดังนั้นทุกส่วนผสมในผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย. และยังพิจารณาการมีตัวตนของบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์มีเลขทะเบียนอย. ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ และทำให้เกิดความมั่นใจในสินค้ามากขึ้น

  • เลือกโรงงานผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญและได้รับมาตรฐานในการผลิต

โรงงานผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ช่วยให้เจ้าของแบรนด์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งด้านการเลือกส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ากันได้, รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ด้านความเสถียร การดูดซึมที่ดีที่สุด, ความสามารถในการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานตรงตามสเปคสินค้าทุกรอบการผลิต, ความสะอาดและสุขอนามัยในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมาตรฐานการผลิตที่ดีเหล่านี้สามารถรับรองได้ด้วยมาตรฐาน GMP, ISO และการผ่านการรับรองจากอย. การเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานที่ดีทำให้ขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และการผลิตเป็นได้อย่างราบรื่น วางใจ และเจ้าของแบรนด์เชื่อมั่นในสินค้ามากขึ้น ทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถโปรโมทสินค้าด้วยความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้โรงงานที่มาตรฐานอื่นๆ เช่น HALAL ยังช่วยส่งเสริมการขายในกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น เช่น ผู้บริโภคชาวมุสลิม และเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของแบรนด์ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

  • เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพราะส่วนประกอบหรือวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหลายเกรด ตามราคาและรูปแบบของสารสกัดหรือวิตามิน การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้ผลลัพธ์ที่ดี เห็นผลตามต้องการ และมีความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนหรือสารเคมีใช้ในการสกัด นอกจากนี้การเลือกโรงงานผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้เราสามารถมั่นใจในมาตรฐานการจัดเก็บวัตถุดิบได้ เนื่องจากสารสกัดและวิตามินหลายชนิดต้องมีสภาวะการเก็บที่เหมาะสม เช่น ไม่โดนแสงแดดหรือแสงยูวีโดยตรง, เก็บในอุณหภูมิเย็น, เก็บในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้ดี และทำให้วัตถุดิบทำงาน (function) ได้เต็มประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  • พัฒนาสินค้าใหม่ๆตามเทรนด์และนวัตกรรมโลก

เพราะเทรนด์สินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ตามเทรนด์สินค้าทันย่อมทำให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกซื้อเป็นอันดับแรกๆ เช่น สินค้าที่ตอบโจทย์การเสริมภูมิคุ้มกันในสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้การเลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่ ทำให้สินค้าน่าสนใจขึ้น เช่น สารสกัดออร์แกนิค, เชื้อจุลินทรีย์โพรโบไอติกเคลือบสารพรีโบไอติก หรือสารสกัดที่เสถียรต่อความร้อน,กรด มากขึ้น และการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ เช่น รูปแบบผงเทกรอก, รูปแบบเจลลี่, รูปแบบเม็ดเคี้ยว ก็ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดี

การสร้างมาตรฐานแบรนด์

  • สินค้ามีความเสถียรต่อสภาวะแวดล้อม

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้น ทำให้มีปัจจัยด้านสภาพอากาศเข้ามามีผลกระทบต่อความเสถียรของสินค้าในการขนส่งและจัดเก็บ โดยเฉพาะส่วนผสมที่ไวต่อการเสื่อมสภาพด้วยความร้อน ดังนั้นจึงควรทดสอบความเสถียร (stability test) ของสินค้าก่อนวางจำหน่าย โดยเฉพาะสินค้าที่มีการพัฒนาสูตรใหม่ เพื่อดูปริมาณคงเหลือของ Active ingredient, การเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์, การเกาะกันเป็นก้อน (caking), การแยกชั้น, การเปลี่ยนสี, การเหม็นหืนของสินค้ากลุ่มน้ำมัน เป็นต้น แม้จะใช้เวลาทดสอบนาน แต่ก็ทำให้เห็นผลและเกิดความมั่นใจในสินค้าก่อนวางจำหน่าย

ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจน จากนั้นจะก่อให้เกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำในที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องมือทำให้แบรนด์มีพื้นฐานที่มั่นคงและสร้างโอกาสในการแข่งขันได้สูง

MEDIKA LABS (บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด)

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ สนใจสร้างแบรนด์ 

ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย !! ติดต่อสอบถามเราได้เลย ที่ 

📱: 083-5662892 | 082-4622289 | 02-6863469

🖥 : https://medikanutritional.com 

Facebook : https://www.facebook.com/medikalabs

Line OA : คลิก > https://lin.ee/21n2Eoo

 

About Our Proprietor

รับผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่ม

ODM/OEM Dietary Supplement Product
Branding & Marketing to Grow Your Brand