Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ พร้อมจัดเก็บสินค้า

บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

Medika Labs Co., Ltd. โรงงานผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง ชั้นนำของประเทศ เรามีบริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ พร้อมให้บริการจัดเก็บสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ให้คุณมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้าให้คุณจากแดนไกล จะเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และได้รับการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสมบูรณ์ การนำเข้าเครื่องสำอางและอาหารเสริมจากต่างประเทศ ถือเป็นสิ่งยืนยันว่าธุรกิจของคุณได้ก้าวข้ามข้อจำกัด และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถออกสู่สากลแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับแบรนด์ต่างชาติ เพื่อต่อยอดนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาและนำพาแบรนด์ออกสู่ต่างประเทศในอนาคตอันใกล้

บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

ปัจจัยสำคัญที่เลือกใช้บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ พร้อมใช้บริการจัดเก็บสินค้ากับ Medika Labs Co., Ltd.

 • เราเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาอย่างโชกโชน พร้อมทั้งมีทีมงานมืออาชีพที่จะคอยให้คำปรึกษา และช่วยดำเนินการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาถึงมือคุณได้
 • ช่วยคุณลดความยุ่งยากและวุ่นวายในการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การยื่นเอกสาร รวมถึงประสานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • เรายินดีให้คำปรึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สำหรับทำเป็นคลังเก็บสินค้า เพื่อยื่นขออนุญาตกับทางสำนักงานองค์การอาหารและยา ในกรณีที่คุณต้องการสร้างคลังสินค้าของคุณเอง และต้องการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเองแบบไม่ผ่านตัวแทน
 • หรือหากคุณไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง เรามีบริการจัดหา พร้อมให้เช่าคลังสินค้า โดยเราจะคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะในด้านทำเลที่ตั้ง ต้นทุนที่ต้องใช้ รวมถึงพื้นที่ ขนาด และความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์จัดจำหน่าย

ขั้นตอนในการนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศ

 • ผู้นำเข้า แจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะนำเข้า พร้อมใบอนุญาตของสินค้านั้น ๆ
 • ระบบ + เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบ
 • สำนักงาน อย. ออกใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์

สาเหตุที่ต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง

Medika Labs Co., Ltd. เราคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางทุกประเภท เราจึงเข้าใจและให้ความสำคัญในการขออนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่เราดูแลอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ถือเป็นสินค้าที่หากต้องการจะนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสียก่อน จึงจะนำเข้าได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้ใดละเมิดจะต้องโทษตามพรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และพรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการยื่นเรื่องดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย และรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

การจัดเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (สอค.2) พร้อมเอกสารแนบท้าย 1 ชุด และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น
  เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ขอนำเข้า ที่มีข้อมูลสูตรอย่างละเอียด (ต้นฉบับ) จากประเทศผู้ผลิตต้นทาง จำนวน 1 ชุด

โดยในเอกสารต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (สอค.2) พร้อมเอกสารแนบท้าย 1 ชุด และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น
 • เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ขอนำเข้า ที่มีข้อมูลสูตรอย่างละเอียด (ต้นฉบับ) จากประเทศผู้ผลิตต้นทาง จำนวน 1 ชุด

โดยในเอกสารต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 1. รายละเอียดส่วนผสม และสารสกัดที่ถูกต้องครบถ้วน ที่ต้องได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจของโรงงานผลิตครีม โรงงานผลิตอาหารเสริม หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะขอนำเข้า
 2. รายละเอียดปริมาณ และสรรพคุณของสารตั้งต้นแต่ละชนิดอย่างละเอียดและชัดเจน
 3. ข้อมูลสีที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ อาทิ Color Index (CI. No.) และปริมาณสีที่ใช้ทุกตัว
 • Certificate of Free Sale หรือ Certificate of Manufacturer ที่เป็นตัวต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด โดยใบประกาศทั้ง 2 แบบ ต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยประจำประเทศต้นทางของผลิตภัณฑ์เสียก่อน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 1. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนารับรองบริษัท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

สนใจสร้างแบรนด์
ปรึกษาเราได้เลยวันนี้

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้
กับคุณ One Stop Service ครบทุกขั้นตอน

++ สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสร้างแบรนด์กับเรา แนะนำให้อ่าน ++